RÄTTSOMRÅDEN

Specialister inom brottsmål

Vi är specialister inom brottmål och åtar oss uppdrag både som offentlig förvarare och målsägandebiträde. Med flera års erfarenhet och ett teambaserat arbetssätt tillvaratar vi dina rättigheter och intressen under hela processen. Vi besitter även kompetens inom andra rättsområden såsom familjerätt, tvångsvård (LVU, LVM, LPT, LRV), migrationsrätt samt fastighetsrätt.

Advokatbyrån består av ett sammansvetsat team av advokater och biträdande jurister. För närvarande har vi kontor både i Västerås, Eskilstuna och Örebro men åtar oss uppdrag över hela landet.