RÄTTSOMRÅDEN

Brottmål

Offentlig försvarare

En offentlig försvarare skall bistå dig som är misstänkt för brott. Du har ofta rätt att själv välja vilken försvarare du önskar. Om du är misstänkt eller kommer att delges misstanke för ett brott rekommenderar vi att du inte ställer upp på ett polisförhör utan att du har en försvarare med dig vid förhöret.

Privat försvarare

Det är inte alltid som man har rätt till en offentlig försvarare om man är misstänkt för ett brott. Om man exempelvis är misstänkt för en trafikförseelse eller något annat mindre allvarligt brott anses man kunna föra sin talan själv, varför man inte har rätt till en offentlig försvarare som bekostas av staten. Man har dock alltid rätt att själv anlita en privat försvarare.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde skall bistå dig som är brottsoffer (målsägande). Målsägandebiträdet ska stötta dig, ta tillvara dina intressen och kan till exempel föra din skadeståndstalan i brottmålet om inte åklagaren gör det.

Särskild företrädare för barn

Om polis och åklagare misstänker att ett barn utsatts för brott kan en särskild företrädare för barnet utses av tingsrätten. Denne har till uppgift att tillvarata barnets intressen. En särskild företrädare utses då man misstänker att barnet utsatts för brott av sin/sina vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren har ett förhållande till och som kan påverka vårdnadshavarens intresse av att ta tillvara barnets rätt. Den särsklida företrädaren får då i uppgift att, utan vårdnadshavarnas vetskap, hämta barnet på dagis eller skola och (tillsammans med skolpersonal) ta barnet till polisförhör och/eller läkarundersökning. Vårdnadshavaran underättas först efter att barnet hämtats och/eller förhörts.