RÄTTSOMRÅDEN

Migrationsrätt

Ärenden gällande uppehållstillstånd är många gånger långa, byråkratiska rättsprocess. Att själv navigera i dem kan vara svårt, vilket gör vår expertis viktig.

Vi är specialiserade inom utlänningsrätt, där vi tar uppdrag som offentligt biträde gällande asyl, tillståndsärenden och förvar. Om du inte är nöjd med Migrationsverkets beslut så kan ärendet gå vidare till Migrationsdomstolen – eller i vissa fall även Migrationsöverdomstolen. Vi hjälper dig genom hela processen.

Vi bistår även som ombud i alla typer av frågor gällande uppehållstillstånd.